Mutatie

 

Mutatie is een verandering in een erfelijke eigenschap. Mutaties zorgen voor variatie in erfelijke eigenschappen, zonder mutaties is geen evolutie mogelijk. We onderscheiden twee typen mutaties.
Puntmutaties

Puntmutaties zijn wijzigingen in de moleculaire samenstelling van een gen. Het kan gaan om een toevoeging, verwijdering of vervanging . Het gevolg is gewoonlijk dat de vertaling van de code van basenvolgorde in het DNA in aminozuren, en daarmee in eiwitten, een afwijkend resultaat geeft.

Chromosoommutaties

Vergeleken met puntmutaties gaat het er bij chromossoommutaties grover aan toe. Grote delen van het DNA, delen van een chromosoom of zelfs hele chromosomen kunnen erbij betrokken zijn. De meest voorkomende mutaties betreffen stukjes van een chromosoom die op hun plaats blijven maar omkeren binnen het chromosoom (inversie), of die worden uitgewisseld met andere chromosomen (translocatie).

 

Hoe ontstaat mutatie?

Puntmutaties zijn waarschijnlijk vooral het gevolg van de invloed van de zogenaamde achtergrondstraling waaraan alle organismen, inclusief de kanarie’s, bloot staan. Chromosoommutaties zijn onzorgvuldigheden die optreden tijdens de deling van de chromosomen.