ALGEMEEN
De mutatie OPAAL werkt de ontwikkeling van de beide melanines tegen en concentreert de eumelanine onder in de veer, die, tezamen met het optisch effect, een grijs-blauwachtig effect aan de vogels geeft, vooral bij de zwarten en de agaten. De onderzijde van de slag- en staartpennen is donkerder dan de bovenzijde.
ZWART OPAAL
De oxidatie is maximaal. De bestreping is grijszwart op een grijs-blauwe ondergrond. Het bestrepings patroon is gelijk aan de van de klassieke zwarte.
De poten, nagel en snavel moeten zwart zijn.Vertoont maximaal zwart eumelanine die door de veranderde ligging in de veer een grijs-blauwachtige tint krijgt
Volledige bestreping.
Geen zichtbaar phaeomelanine.
Snavel, poten en nagels zijn zwart.

Fouten:
Bestreping gereduceerd of bestreping vaag en/of onderbroken.
Vermindering van het grijs-blauwige effect.
Aanwezigheid van phaeomelanine.
Snavel, poten en nagels minder zwart.
Geringe aanwezigheid van dépigmentatie aan het einde van de veren.
Verdwijnen van de donkerdere onderkant in de staart-en slagpennen.
Bestreping vaag of onderbroken
Duidelijke aanwezigheid van phaeomelanine
Afwezigheid van het blauwgrijze effect
Vogel neigt naar agaat opaal
Snavel, poten en nagels te licht

We onderscheiden zwart opaal met:

• Zwart opaal geel intensief
• Zwart opaal geel schimmel
• Zwart opaal geel mozaïek
• Zwart opaal geelivoor intensief
• Zwart opaal geelivoor schimmel
• Zwart opaal geelivoor mozaïek
• Zwart opaal wit dominant
• Zwart opaal wit
• Zwart opaal rood intensief
• Zwart opaal rood schimmel
• Zwart opaal rood mozaïek
• Zwart opaal roodivoor intensief
• Zwart opaal roodivoor schimmel
• Zwart opaal roodivoor mozaïek

Kleurkanaries_2016.pdf


BRUIN OPAAL
De oxydatie van het bruine melanine geeft een grijsbruine bestreping op een ietwat helderdere gemelaniseerde grondkleur.
Bestreping bijna gelijk van tint aan die van de klassieke bruine maar iets minder breed met een bruingrijze tint op een licht gemelaniseerde ondergrond.
De bestreping is lang, en in lijn liggend.
De poten, nagels en snavel zijn bruinachtig.

Fouten:
Nauwelijks waarneembare bestreping.
Gebrek aan bruingrijze tint, kenmerkend voor deze mutatie.
Geringe aanwezigheid van melanine verlies aan het einde van de veren.
Verdwijnen van de donkerdere onderkant in de staart- en slagpennen.
Slechte bruine tint.
Bestreping afwezig of te miniem met een gebrek aan de bruingrijze tint.

We onderscheiden bruin opaal met:
• Bruin opaal geel intensief
• Bruin opaal geel schimmel
• Bruin opaal geel mozaïek
• Bruin opaal geelivoor intensief
• Bruin opaal geelivoor schimmel
• Bruin opaal geelivoor mozaïek
• Bruin opaal wit dominant
• Bruin opaal wit
• Bruin opaal rood intensief
• Bruin opaal rood schimmel
• Bruin opaal rood mozaïek
• Bruin opaal roodivoor intensief
• Bruin opaal roodivoor schimmel
• Bruin opaal roodivoor mozaïek

Kleurkanaries_2016.pdf


AGAAT OPAAL
Bij de agaat opaal wordt door een reductie van de zwart-eumelanine de bestreping antracietgrijsblauw op een lichtgrijze ondergrond.

Door de reductie van het zwarteumelanine wordt deze atracietgrijs van tint, zeer licht blauwachtig.
Een beetje verzonken, maar kenmerkende bestreping voor agaat, duidelijk afgetekend op een lichte grondkleur.
Geen zichtbaar phaeomelanine.
Snavel, poten en nagels zijn vleeskleurig.

Fouten:

Geringe aanwezigheid van melanine verlies aan het
einde van de veren.
Verwijnen van de donkerdere onderkant in de staart-
en slagpennen.

Niet herkenbaar als agaat opaal,
Bruinachtige tint die neigt naar die van bruin opaal.
Lange en veel te harde bestreping, die neigt naar
zwart opaal.
Snavel, poten en nagels vertonen sporen van
melanisatie.

We onderscheiden agaat opaal met:

• Agaat opaal geel intensief
• Agaat opaal geel schimmel
• Agaat opaal geel mozaïek
• Agaat opaal geelivoor intensief
• Agaat opaal geelivoor schimmel
• Agaat opaal geelivoor mozaïek
• Agaat opaal wit dominant
• Agaat opaal wit
• Agaat opaal rood intensief
• Agaat opaal rood schimmel
• Agaat opaal rood mozaïek
• Agaat opaal roodivoor intensief
• Agaat opaal roodivoor schimmel
• Agaat opaal roodivoor mozaïek

Kleurkanaries_2016.pdf


ISABEL OPAAL
De opaalfactor vermindert, bij de isabel, sterk de melanine en de bestreping is nauwelijks zichtbaar.

De slag- en staartpennen zijn iets meer gemelaniseerd en vertonen een parelkleurige tint.

De ogen zijn iets lichter dan bij een klassieke isabel.
De nagels , poten en snavel zijn vleeskleurig.

Eumelanine sterk vermindert.

Nauwelijks zichtbare bestreping.

Parelkleurig van tint, zeker in de slag- en staartpennen.
Goede reductie van de melanine, zeker op de rug.

Parelkleurige tint nog goed zichtbaar in de slag- en staartpennen.

De nagels , poten en snavel zijn vleeskleurig.

Fouten:

Lichte aanwezigheid van phaeomelanine.
Voldoende duidelijk om de juiste kleurslag te bepalen.
Onherkenbaar als kleurslag.
Bruine tint in de volledige bevedering van de vogel.
De nagels , poten en snavel zijn niet vleeskleurig.

We onderscheiden agaat opaal met:
Isabel Opaal geel intensief
Isabel Opaal rood intensief
Isabel Opaal geel schimmel
Isabel Opaal rood schimmel
Isabel Opaal geel mozaïek
Isabel Opaal rood mozaïek
Isabel Opaal geel ivoor intensief
Isabel Opaal rood ivoor intensief
Isabel Opaal geel ivoor schimmel
Isabel Opaal rood ivoor schimmel
Isabel Opaal geel ivoor mozaïek
Isabel Opaal rood ivoor mozaïek
Isabel Opaal wit dominant
Isabel Opaal wit

Kleurkanaries_2016.pdf