MUTATIE TOPAAS

ALGEMEEN

De TOPAAS kenmerkt zich door de wijziging van de intensiteit van het eumelanine. Deze is geconcentreerd rond de schacht van de veren en laat zo een grote lichte omzoming verschijnen in de pennen en de vleugeldekveren. De schacht echter is niet gepigmenteerd.
Opmerking:
De aanwezigheid van de optische factor (blauwfactor) zorgt, zeker bij de mozaïeken, voor een beter contrast van de bestreping.

De eerste topazen zijn rond 1980 voor het eerst gekweekt en werden toen ook wel melanine centraal genoemd. (Vanwege de verplaatsing van de melanine tegen de schacht )Bij wie deze mutant voor het eerst is opgetreden is he niet echt te achterhalen,wel is bekent dat dhr. Ascheri uit Parijs een van de eerste was die de topaas  heeft ontwikkeld door de topaas in de diversen basiskleuren te kweken. De duidelijke kenmerken van de topaas zijn een duidelijke omzoming in de pennen, omdat het pigment tegen de schacht is geconcentreerd, ook is de schacht zelf kleurloos.

ZWART TOPAAS

De bestreping is lang, breed en in lijn liggend, benadert een diep zwarte kleur ( bestreping gelijk als bij de klasieke zwarte . De vrijwel afwezigheid van phaeomelanine zorgt voor een goed contrast op een gemelaniseerde ondergrond en lichte omzomingen in de vleugel- en staartpennen en in de vleugeldekveren.

Bij de topazen uit de zwartreeks zal er altijd iets phaeomelanine zichtbaar blijven. De melanine is daar door bruinzwart (zwart chocolade).

De schachten zijn kleurloos.
Duidelijke flankbestreping.
Poten, nagels en snavel zijn licht gemelaniseerd. De ogen zijn donker.
De vleugel- en staartpennen zijn flink omzoomd.

Bestreping volledig, “zwart chocolade“ van kleur en zonder zichtbaar phaeomelanine.
Bestreping lang, breed, duidelijk afgetekend en goed in lijn liggend.

Fouten:
Verminderde, verwarde of te lichte bestreping ( onvoldoende in lijn)
Aanzienlijke hoeveelheid phaeomelanine.
Snavel, poten en nagels zijn licht.
Geringe aanwezigheid van dépigmentatie aan het einde van de veren.
Slechte “zwart chocolade“ tint.
Bestreping te smal, onregelmatig of onvolledig.
Vogel neigt naar bruin klassiek.

We onderscheiden zwart topaas met:
•Zwart topaas geel intensief
• Zwart topaas geel schimmel
• Zwart topaas geel mozaïek
• Zwart topaas geelivoor intensief
• Zwart topaas geelivoor schimmel
• Zwart topaas geelivoor mozaïek
• Zwart topaas rood intensief
• Zwart topaas rood schimmel
• Zwart topaas rood mozaïek
• Zwart topaas roodivoor intensief
• Zwart topaas roodivoor schimmel
• Zwart topaas roodivoor mozaïek
• Zwart topaas wit dominant
• Zwart topaas wit


BRUIN TOPAAS
De bestreping is lang, breed, in lijn liggend en is bruin van kleur op een gereduceerde bruine ondergrond die zorgt voor een goed contrast.

De slag- en staartpennen hebben een brede heldere omzoming.

Duidelijke flankbestreping.
Snavel, poten en nagels zijn vleeskleurig.
Lichte schachten
De ogen zijn donkerrood.
Bestreping volledig en bruin van tint, zonder zichtbaar phaeomelanine.
Duidelijke en goed afgetekende bestreping, lang, breed en in lijn liggend gelijk als bij de klassieke  bruinen.

Fouten:

Onvoldoende bruin van tint.
Bestreping te licht, onregelmatig of te fijn.
Flinke aanwezigheid van phaeomelanine.
Lichte bestreping.
Snavel, poten en nagels te licht.
Geringe aanwezigheid van pigment verlies aan het einde van de veren.

We onderscheiden bruin topaas met:

• Bruin topaas geel intensief
• Bruin topaas geel schimmel
• Bruin topaas geel mozaïek
• Bruin topaas geelivoor intensief
• Bruin topaas geelivoor schimmel
• Bruin topaas geelivoor mozaïek
• Bruin topaas wit dominant
• Bruin topaas wit
• Bruin topaas rood intensief
• Bruin topaas rood schimmel
• Bruin topaas rood mozaïek
• Bruin topaas roodivoor intensief
• Bruin topaas roodivoor schimmel
• Bruin topaas roodivoor mozaïek


AGAAT TOPAAS
De zeer donkergrijzebruine, tegen het zwart aanleunende (sepia) bestreping is fijn en kort zoals bij de klassieke agaat ligt op een zeer lichte ondergrond, zonder phaeomelanine.
De lichte omzoming is duidelijk zichtbaar in de pennen en vleugeldekveren.
Duidelijke flankbestreping. Poten, nagels en snavel zijn vleeskleurig.
Vederschachten zijn kleurloos.De Ogen zijn donker.
Opmerking:
Bij de mozaïeken zorgt de optische factor (blauwfactor) voor een parelgrijze omzoming van de vleugel- en staartpennen en van de vleugeldekveren en voor een parelgrijze grondkleur tussen de bestreping.

Fouten:

Ononderbroken, brede bestreping of onvoldoende
lichtbruine kleurtint
Duidelijke en weinig omzoomde bestreping.
Aanwezigheid van zichtbaar phaeomelanine.
Veerschachten nog licht gemelaniseerd.
Geringe aanwezigheid van pigment verlies aan het einde van de veren.
Onvoldoende ‘zwart-sepia’ tint.
Te harde, onregelmatige bestreping of slecht van tint die neigt naar antraciet of lichtbruin.
Bestreping veel te hard of bijna afwezig.

Bovenmatige aanwezigheid van phaeomelanine.
Donkere veerschachten.

We onderscheiden agaat topaas met:
•Agaat topaas geel intensief
• Agaat topaas geel schimmel
• Agaat topaas geel mozaïek
• Agaat topaas geelivoor intensief
• Agaat topaas geelivoor schimmel
• Agaat topaas geelivoor mozaïek
• Agaat topaas wit dominant
• Agaat topaas wit
• Agaat topaas rood intensief
• Agaat topaas rood schimmel
• Agaat topaas rood mozaïek
• Agaat topaas roodivoor intensief
• Agaat topaas roodivoor schimmel
• Agaat topaas roodivoor mozaïek


ISABEL TOPAAS
De eumelaninebestreping is gelijk aan deze van een klassieke isabel, maar dan in een sterk gereduceerd hazelnootbruin.

De afwezigheid van phaeomelanine zorgt voor een contrast met duidelijke kleurloze omzomingen van de veren, vleugel- en staartpennen.
Poten, nagels en snavel zijn vleeskleurig,Kleurloze schachten,Ogen zijn roodachtig.
De vleugels en de staart vertonen een goed gemarkeerde omzoming.

Fouten:

Slechte hazelkleur tint: te licht of neigend naar bruin
Bestreping lang, onregelmatig of afwezig
Vertoont veel phaeomelanine
Schachten gemelaniseerd *Ogen roodachtig

We onderscheiden isabel topaas met:

 

Isabel topaas geel intensief
Isabel topaas wit
Isabel topaas geel schimmel
Isabel topaas rood intensief
Isabel topaas geel mozaïek
Isabel topaas rood schimmel
Isabel topaas geelivoor intensief
Isabel topaas rood mozaïek
Isabel topaas geelivoor schimmel
Isabel topaas roodivoor intensief
Isabel topaas geelivoor mozaïek
Isabel topaas roodivoor schimmel
Isabel topaas wit dominant
Isabel topaas roodivoor mozaïek