DE JASPIS KANARIE (EF)

Geschiedenis :

Jose Antonio Abellan ( fokker van kanaries en inheemse gemuteerden )  uit Spanje is de kweker die de Jaspis heeft ontwikkeld. Begonnen in 1996 met een pastel Magellaan sijs. Het heeft een tiental jaren geduurd voordat alle kenmerken van een kanarie er goed in zaten. ( vorm, grootte, voortplanting enz.)

Erkenning :

Op de COM show in 2006 te Vicenza ( Italië ) en Reggio ( Italië ) werden de eerste Jaspissen aan het publiek voorgesteld.

Op het WK 2012 te Almeria ( Spanje ) haalde de eenvoudige verdunde Jaspis ( EF ) de tweede fase van de erkenning. Er werden toen meer als 100 Jaspis door Spanjaarden ter keuring aangeboden.

Op de WK 2013 te Hasselt ( België ) werd de Jaspis ( EF ) niet erkend. Er is toen een hele boel commotie geweest over de aangeboden Jaspis vogels. Een stam met een vogel erin met een zeer lichte depigmentatie achter het hoofd werd gediskwalificeerd. Naderhand is door het OMJ besloten om de erkenningsprocedure voort te zetten en de Jaspis in januari 2014 te Bari opnieuw ter erkenning te laten aanbieden.

Op de WK 2014 te Bari ( Italië ) verkreeg de Jaspis ( EF ) de definitieve erkenning. Om er zeker van te zijn dat de goede Jaspis vogels ter erkenning zouden worden aangeboden organiseerde COM Spanje in december 2013 een voorselectie. 5 vooraanstaande Spaanse OMJ KM hebben de vogels gesorteerd. En met succes. Het eerste Jaspis kampioenschap werd gehouden in oktober 2009 te Bordeaux. In 2011 werd deze TT in Waremme gehouden. De andere jaren steeds in Bordeaux. Ieder jaar te zien enkele honderden Jaspissen in alle kleuren en variaties.

Algemeen

Deze mutatie vererft (EF) autosomaal  dominant wat inhoud dat de paring Jaspis x normaal 50% Jaspis en 50% normaal oplevert. Jaspis kan voorkomen als enkelfactorig (EF) en als dubbelfactorig (DF). De paring EF x EF geeft 50% DF 25 % EF en 25% normaal.

De paring DF x EF geeft 75% DF en 25 % EF

(er is geen letale factor)

De paring DF x normaal geeft 100% EF vogels.

Op dit moment heeft de O.M.J. enkel de enkelfactorige factor erkend

.Deze factor kan voorkomen in alle 4 de hoofdkleuren, maar op dit moment zijn enkel de Zwartjaspis (EF), de Bruinjaspis (EF) en de Agaatjaspis (EF) erkend.

De Isabeljaspis (EF) is momenteel nog niet erkend.

De werking van de jaspisfactor zorgt voor een wijziging van de tint van de eumelanine in de schacht en aan de buitenzijde van de veren.

Tussen de donkere zones wordt de eumelanine lichter. De phaeomelanine en het lipochroom worden niet door de jaspisfactor aangetast.

De donskleur is bij de Zwarte grijs, hazelnootkleurig bij de Bruine en lichtgrijs bij de Agaat.

Een ander karakteristiek kenmerk bij de Jaspis is de grote reductie van de melanine in alle slagpennen, “spiegels” genoemd.

Dit kenmerk ziet men ook in het bovenste gedeelte van de  staartpennen.

De kop en de flanken zijn duidelijk gestreept.


De snavel, poten en nagels hebben dezelfde tint als bij de klassieke vogels .

Om de spiegels te accentueren wordt geen opkleuring (niet opkleuren in het nest) gevraagd.

Bij doorgekleurde pennen wordt dezelfde bestraffing gehanteerd als bij de mozaïeken.

Standaardeisen van ZWARTJASPI (EF)

Op de rug zijn de schachten van de veren en de omzoming donkergrijs.

Tussen de donkere zones wordt de tint lichter grijs (staalgrijs).

De rug heeft een tekening van gelijnde parallellestrepen.

De flanktekening bestaat uit zo lang en zo breed mogelijke strepen die mogen doorlopen in de  borst.

Goed afgelijnde koptekening.

De spiegels zijn duidelijk maar niet te uitgebreid (maximum 60% van de zichtbare lengte van de slagpennen en 40% van de staartpennen).

Afwezigheid van zichtbare phaeomelanine.

Snavel, poten en nagels zwart.

Afhankelijk van het lipochroom en de categorie erkennen we volgende Jaspiskanaries in de Zwartreeks:

Zwartjaspis EF geel intensief

Zwartjaspis EF geel schimmel

Zwartjaspis EF geel mozaïek

Zwartjaspis EF geelivoor intensief

Zwartjaspis EF geelivoor schimmel

Zwartjaspis EF geelivoor mozaïek

Zwartjaspis EF wit dominant

Zwartjaspis EF wit

Zwartjaspis EF rood intensief

Zwartjaspis EF rood schimmel

Zwartjaspis EF rood mozaïek

Zwartjaspis EF roodivoor intensief

Zwartjaspis EF roodivoor schimmel

Zwartjaspis EF roodivoor mozaïek

BRUINJASPISenkelfactorig (EF)

Op de rug zijn de schachten van de veren en de omzoming grijsachtig bruin.

Tussen deze zones wordt de tint lichter grijsachtig bruin.

De tekening bestaat uitzichtbare, gelijndeenparallelle strepen.

De flanktekening bestaat uit een zo lang en zo breed mogelijke bestreping.

Zichtbare koptekening.

De spiegels zijn duidelijk maar niet te uitgebreid (maximum 60% van de zichtbare lengte van de eerste slagpennen en 40% van de buitenste staartpennen).

Snavel, poten en nagels vleeskleurig en egaal van tint.

Afhankelijk van het lipochroom en de categorie erkennen we volgende jaspiskanaries in de Bruinreeks:

Bruinjaspis EF geel intensief

Bruinjaspis EF geel schimmel

Bruinjaspis EF geel mozaïek

Bruinjaspis EF geelivoor intensief

Bruinjaspis EF geelivoor schimmel

Bruinjaspis EF geelivoor mozaïek

Bruinjaspis EF wit dominant

Bruinjaspis EF wit

Bruinjaspis EF rood intensief

Bruinjaspis EF rood schimmel

Bruinjaspis EF rood mozaïek

Bruinjaspis EF roodivoor intensief

Bruinjaspis EF roodivoor schimmel

Bruinjaspis EF roodivoor mozaïek

AGAATJASPIS enkelfactorig (EF)

Op de rug zijn de schachten van de veren en de omzoming grijs.

Tussen deze grijze zones wordt de tint lichtgrijs.

De rug heeft een tekening met onderbroken fijne strepen.

De flanktekening bestaat uit duidelijke, goed afgelijnde strepen die samenkomen in het midden van de borst.

Goed zichtbare koptekening.

Afwezigheid van zichtbarephaeomelanine.

De spiegels zijn duidelijk maar niet te uitgebreid (maximum 60% van de zichtbare lengte van de eerste slagpennen en 40% van de buitenste staartpennen).

De snavel, poten en nagels zijn licht gemelaniseerd en éénkleurig.

Afhankelijk van het lipochroom en de categorie erkennen we volgende jaspiskanaries in de Agaatreeks:

Agaatjaspis EF geel intensief

Agaatjaspis EF geel schimmel

Agaatjaspis EF geel mozaïek

Agaatjaspis EF geelivoor intensief

Agaatjaspis EF geelivoor schimmel

Agaatjaspis EF geelivoor mozaïek

Agaatjaspis EF wit dominant

Agaatjaspis EF wit

Agaatjaspis EF rood intensief

Agaatjaspis EF rood schimmel

Agaatjaspis EF rood mozaïek

Agaatjaspis EF roodivoor intensief

Agaatjaspis EF roodivoor schimmel

Agaatjaspis EF roodivoor mozaïek

ISABELJASPISenkelfactorig (EF)

(in studie)Voorlopige eisen:

Bestreping kort en symmetrisch, zo uniform mogelijk.

Deze is hazelnootkleurig tot grijsblauw.

Phaeomelanine reductie zoals bij de klassieke Isabel.

Spiegels goed zichtbaar in de vleugels en de staart.

De snavel, poten en nagelszijnlicht van kleur