Binnen de NBvV functioneren op dit moment 9 speciaalclubs voor kanaries. De speciaalclubs zijn bedoeld, voor de liefhebbers, die zich willen specialiseren en verdiepen onze liefhebberij. De speciaalclubs hebben bijna allemaal een eigen clubblad, houden clubkampioenschappen en beleggen vergaderingen en studiedagen.

De Nederlandse Kleurkanarie Club NKC

Zij geeft inhoudelijke verdieping aan de kleurkanarieliefhebber, organiseert shows en fungeert als vraagbaak.

Wie zijn wij?

De Nederlandse Kleurkanarie Club (NKC) is de speciaalclub voor kleurkanaries binnen de organisatie van de NBvV, de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Wat doen wij?

De NKC geeft inhoudelijke verdieping aan de kleurkanarieliefhebber via publicaties en het organiseren van themabijeenkomsten, lezingen, symposia, workshops en discussies.

De NKC fungeert als voorlichter en vraagbaak.

Daarnaast organiseert de NKC de jaarlijkse Dutch Open (Nederlandse KleurkanarieKampioenschappen) en is aanwezig in de kleurkanarie-stand op de Nederlandse Kampioenschappen van de NBvV te Zwolle.

Door mee te spelen met de Dutch Open en ten minste nog één andere show dingen leden mee naar de titel “NKC-kampioen van het jaar”. Wat bieden wij? Leden ontvangen vier keer per jaar het kwartaalblad “Kijk op Kleur” met daarin o.a. NKC-nieuws, t.t.-uitslagen, verslagen van lezingen en besprekingen van de standaardeisen en kleurslagen. Tevens biedt de NKC exclusief voor haar leden de mogelijkheid tot het plaatsen van een fokkersadvertentie in dit kwartaalblad en in de catalogus van de Dutch Open.o

Leden krijgen korting op het vastgestelde inschrijfgeld van de Dutch Open.

Nieuwsgierig geworden?

De bestuursleden van de NKC geven u graag meer informatie over de speciaalclub en staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Neemt u ook eens een kijkje op onze website.

Facebook NKC

Lid worden

De Speciaalclub Kleur

De Speciaalclub Kleur heeft tot doel:

Gerichte informatie te verzamelen en te verspreiden met betrekking tot kleur kanaries, onder liefhebbers en kwekers in samenwerking met keurmeesters, verenigingen, technische commissies enzovoort.

Dit proberen we voor elkaar te krijgen door:

–          Het organiseren van Technische dagen;

–          Het organiseren van tafelkeuringen;

–          Het organiseren van een (C.O.M.) Tentoonstelling;

–          Het organiseren van overige activiteiten (o.a. busreizen, symposium);

–          Het uitgeven van een infoblad welke 4x per jaar verschijnt;

–          Het geven van erfelijkheidsleer lessen;

Elke liefhebber van kleurkanaries kan zich aanmelden als lid

Kom kennis maken en bezoek hier onze website.

Facebook

De Nederlandse Postuurkanarie

De Nederlandse Postuurkanarie Vereniging is een landelijke speciaalclub voor alle kwekers en liefhebbers van alle rassen postuurkanaries.

De vereniging heeft als doel het houden van en kweken met postuurkanaries te bevorderen. Zij tracht dit te bereiken door het uitgeven van een drie maandelijks clubblad en het houden van lezingen en vergaderingen in de rayons.

De vereniging is volkomen zelfstandig en is de speciaalclub postuurkanaries bij de NBvV, en zij werkt ook nauw samen met zusterverenigingen in binnen- en buitenland.
Ieder jaar wordt een open wedstrijd georganiseerd, uitsluitend voor postuurkanaries, waarop o.a. alle leden van de NPV kunnen inzenden.

Bezoek hier onze website

Landelijke speciaalclub van Waterslagers

Deze club is opgezet om te informeren over waar de de Nachtegaal als speciaalclub zich zoal mee bezig houdt. Wij willen graag het grote publiek informeren over wat een waterslager precies is en waarom het houden en fokken van waterslagers zo’n mooie en boeiende hobby is.

Bezoek hiervoor onze website.

De SKNN

De SKNN is een vereniging voor alle kwekers en liefhebbers van kleurkanaries uit de provincies Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en de Noordoostpolder.

Bezoek hier de website

Speciaalclub L.S.H. Harzers

Bij de oprichting had en heeft de club een aantal doelstellingen.

AHet beoefenen en propageren van de kweek met harzerkanaries.
BHet cultiveren en verbeteren van de zang van de harzerkanaries.
CDe aangesloten leden te onderrichten in de kweek met – en de zang van de harzerkanarie.
DHet Bondsbestuur van advies te dienen en voorstellen te doen, die van belang zijn voor de leden van de speciaalclub en die harzersport ten goede komen.
Bezoek hier onze website

Spanish Timbrado Society

De Spanish Timbrado Society is een dynamische vereniging die bekend staat om zijn ongedwongen en open sfeer en gastvrijheid. Wij bieden alle Timbradokwekers en geïnteresseerden de mogelijkheid om de hobby op “eigen’ wijze te beleven en staan klaar om hen de helpende hand te reiken. Bovendien zijn de bijeenkomsten van “De Society” gewoon een stuk gezelligheid om eens lekker te ontspannen in deze gejaagde tijd. 

Lees meer over ons

Speciaalclub Mozaïek Kanaries

Het doel van de club is om de Mozaïekkanaries in al zijn elementen en zijn  specifieke eigenschappen te kweken zoals ze zijn omschreven in de standaard eisen van het Com .

Het streven  is om dit te doen met de kennis van gerenommeerde kwekers en keurmeesters om dan Mozaïekkanaries te kweken om deze als topvogels op onze jaarlijkse Mozaïekshow te kunnen brengen.

Maak hier nader kennis

V.v.N.K.-Geel

V.v.N.K.-Geel is een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam

‘Verenniging voor Nieuwe Kleurkanaries – Geel.

De vereniging heeft tot doel

het bijstaan, adviseren en informeren van deze leden over het succesvol en gezond kweken, selecteren en tentoonstellen van kleurkanaries met daarbij een speciale klemtoon op de ‘nieuwe kleuren’;

het onderhouden van een opbouwende uitwisseling van ervaringen en kennis met de technische kleurkanariescomités van de landelijke (A.O.B., K.B.O.F) en de wereldwijde (C.O.M.) federaties;

het inrichten van een tentoonstelling met ruime aandacht voor de ‘nieuwe kleuren’; het promoten van de kennis en de kleurkanaries van onze leden op nationaal en internationaal

De V.v.N.K. website