De NKC is een speciaalclub voor kleurkanaries.

Zij geeft inhoudelijke verdieping aan de kleurkanarieliefhebber, organiseert shows en fungeert als vraagbaak.

Wie zijn wij?

De Nederlandse Kleurkanarie Club (NKC) is de speciaalclub voor kleurkanaries binnen de organisatie van de NBvV, de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Wat doen wij?

De NKC geeft inhoudelijke verdieping aan de kleurkanarieliefhebber via publicaties en het organiseren van themabijeenkomsten, lezingen, symposia, workshops en discussies.

De NKC fungeert als voorlichter en vraagbaak.

Daarnaast organiseert de NKC de jaarlijkse Dutch Open (Nederlandse KleurkanarieKampioenschappen) en is aanwezig in de kleurkanarie-stand op de Nederlandse Kampioenschappen van de NBvV te Zwolle.

Door mee te spelen met de Dutch Open en ten minste nog één andere show dingen leden mee naar de titel “NKC-kampioen van het jaar”. Wat bieden wij? Leden ontvangen vier keer per jaar het kwartaalblad “Kijk op Kleur” met daarin o.a. NKC-nieuws, t.t.-uitslagen, verslagen van lezingen en besprekingen van de standaardeisen en kleurslagen. Tevens biedt de NKC exclusief voor haar leden de mogelijkheid tot het plaatsen van een fokkersadvertentie in dit kwartaalblad en in de catalogus van de Dutch Open.o

Leden krijgen korting op het vastgestelde inschrijfgeld van de Dutch Open.

Nieuwsgierig geworden?

De bestuursleden van de NKC geven u graag meer informatie over de speciaalcluben staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Neemt u ook eens een kijkje op onze website www.kleurkanarie.nl of op Facebook.

Bent u nog geen lid? Vul dan het aanmeldingsformulier in en stuur dit per post naar NKC-Ledenservice, Tongelaarweg 15, 3077 TB Rotterdam of per mail naar nkc-ledenservice@hetnet.nl.

Lid worden

Aanmelden kan ook via onze website www.kleurkanarie.nl.

De Speciaalclub Kleur

De Speciaalclub Kleur heeft tot doel:

Gerichte informatie te verzamelen en te verspreiden met betrekking tot kleur kanaries, onder liefhebbers en kwekers in samenwerking met keurmeesters, verenigingen, technische commissies enzovoort.

Dit proberen we voor elkaar te krijgen door:

–          Het organiseren van Technische dagen;

–          Het organiseren van tafelkeuringen;

–          Het organiseren van een (C.O.M.) Tentoonstelling;

–          Het organiseren van overige activiteiten (o.a. busreizen, symposium);

–          Het uitgeven van een infoblad welke 4x per jaar verschijnt;

–          Het geven van erfelijkheidsleer lessen;

Elke liefhebber van kleurkanaries kan zich aanmelden als lid

Lid worden van de Speciaalclub Kleur kan op de volgende manieren:

Per post aan: Dhr. J.J.G.M. Verkoeijen

 Per mail aan: sjverkoeijen@home.nl

Op de website van de Speciaalclub Kleur treft u een digitaal inschrijfformulier aan wat u zowel digitaal als handmatig kunt invullen. Na opslaan van het excel-document kunt u deze printen en per post zenden aan ons. Indien u het formulier wenst te mailen aan ons kan dat ook natuurlijk. Inschrijfformulier nieuwe leden NL Indien u via de site wenst in te schrijven vult u onder LIDMAATSCHAP het tabblad AANMELDEN ALS LID in, nadat u op verzenden drukt worden u gegevens doorgestuurd aan ons.

Opzeggingen dienen voor 1 december van het lopende kalenderjaar te geschieden bij de ledenadministratie. Na 1 december bent u automatisch weer een jaar lid.  

Nadat uw aanmelding is ontvangen en u de contributie van het onderstaande bedrag heeft overgemaakt op NL72INGB0003872128 t.n.v. Speciaalclub Kleur, verkrijgt u van de ledenadministratie een bevestiging waarmee uw lidmaatschap een feit is.

Contributie: Nederlandse leden: 20 euro p/jaar. Buitenlandse leden: 25 euro p/jaar. (vanaf 01-01-2015)   Voor buitenlandse betalingen dient u de volgende gegevens te gebruiken:

– IBAN: NL72INGB0003872128

– BIC   : INGBNL2A

V.v.N.K.-Geel

V.v.N.K.-Geel is een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam

‘Verenniging voor Nieuwe Kleurkanaries – Geel.

De vereniging heeft tot doel: het groeperen van leden kleurkanariekwekers;

het bijstaan, adviseren en informeren van deze leden over het succesvol en gezond kweken, selecteren en tentoonstellen van kleurkanaries met daarbij een speciale klemtoon op de ‘nieuwe kleuren’;

het onderhouden van een opbouwende uitwisseling van ervaringen en kennis met de technische kleurkanariescomités van de landelijke (A.O.B., K.B.O.F) en de wereldwijde (C.O.M.) federaties;

het inrichten van een tentoonstelling met ruime aandacht voor de ‘nieuwe kleuren’; het promoten van de kennis en de kleurkanaries van onze leden op nationaal en internationaal

Clubblad september