Een autosoom is een chromosoom dat geen geslachtschromosoom is; bij de kanarie dus niet het z of w-chromosoom, maar een van de 39 paar andere chromosomen . Autosomale eigenschappen zijn eigenschappen die op de autosomen liggen.

Factoren waarvan de oorzakelijke genen op een autosoom gelegen zijn, vertonen geen geslachtsafhankelijk verdelingspatroon. Bijvoorbeeld, opaal komt evenveel bij mannen als bij poppen voor, dit in tegenstelling tot geslachtschromosoom-afhankelijke factoren zoals homozygoot agaat, waar de factor zich vaker uit bij poppen uit, doordat deze slechts één z-chromosoom bezitten.