Coccidiose

Coccidiose bij kanaries wordt veroorzaakt door een protozoa, genaamd ‘Eimeria’. Bij onze kanaries komt vooral de Eimeria Columbarum en de Eimeria Labbeana voor.

Besmetting:
Besmetting gebeurt via de opname van eitjes (ook oöcysten genaamd) via de snavel/mond. Belangrijk om weten is dat alleen ‘gerijpte’ oöcysten schadelijk zijn, de rijping van de eitjes wordt sporulatie genoemd. Tijdens de sporulatie worden er in elke oöcyste 4 sporocysten gevormd, die op hun beurt elk 2 sporozoïeten bevatten. Het zijn deze sporozoïeten die na opname van een rijpe oöcyste zullen vrijkomen in de darm. Daarbij zullen ze niet alleen schade gaan aanrichten aan de darmwand zelf, maar ook deze darmwand binnendringen om er verschillende vermeerderingscycli te ondergaan. Daarna zullen ze op hun beurt eitjes/oöcysten produceren die via de mest weer in de omgeving verspreid zullen worden. Dan moeten ook deze het rijpingsproces ondergaan voor ze besmettelijk worden.
Deze rijping of sporulatie duurt 1 tot 4 dagen en verloopt het best onder vochtige en warme omstandigheden. De prepatente periode, dit is de tijd vanaf de opname van rijpe eitjes tot het zelf uitscheiden van nieuwe eitjes via de mest, is +- 8 dagen.

Uw kanaries kunnen dus besmet raken door de opname van rijpe eitjes die aanwezig zijn in de mest, in reishokken of soms zelfs in het drinkwater.

Symptomen:
In de eerste levensmaanden van kanaries zal deze ziekte het ergst toeslaan, na 6 maanden zie je mildere symptomen. Bij de jonge kanaries zien we voornamelijk vermagering, verzwakking en uitdroging, plus waterige tot slijmerige diarree met soms wat bloed. Bij het niet tijdig behandelen kan het zelfs tot sterfte leiden

Bij de oudere kanaries zijn de symptomen milder, maar niet minder belangrijk! Er is een vermindering van de algemene weerstand, waardoor de kanaries vatbaarder zijn voor andere infecties.  Veel kanaries  kunnen dus drager zijn van coccidiose, zonder noemenswaardige klinische verschijnselen te vertonen. Bij kanaries die onverzadigbaar lijken en veel grit eten, kan ook coccidiose kan een rol spelen. Ook al zijn er bij onderzoek weinig tot geen oöcysten terug te vinden in de mest. De oorzaak daarvan kan zijn dat er wel vermeerderingscycli bezig is in de darmen van de kanarie, maar dat er nog geen oöcysten worden uitgescheiden.

Diagnose:
De diagnose van coccidiose is vrij eenvoudig vast te stellen via een mestonderzoek.

Behandeling:
De behandeling kan je het best delen door 2: de omgeving (hokhygiëne) en de kanarie zelf (medisch )

De omgeving: hiermee bedoelen we het hok, de nestbakken, de drink- en eetbakken en de eigen reismanden. Probeer om direct contact met de mest te vermijden (zodat ze geen eitjes kunnen opnemen), door bijvoorbeeld het plaatsen van roosters. Zorg ook voor een droog hok, aangezien de eitjes beter overleven in een vochtig milieu. Strooi er  wat vloerdekkorrel in om de vochtigheid tegen te gaan. Allemaal kleine dingen die een groot verschil kunnen maken!

De kanarie zelf: er zijn 2 soorten producten op de markt voor het bestrijden van coccidiose.
Je hebt de coccidio- statische middelen: deze remmen de groei en de vermeerdering van de coccidiën en moet je gedurende 5 tot 7 dagen toedienen. Deze doden de coccidiën niet! Het is dus mogelijk dat er 2 weken na een behandeling met deze producten, opnieuw eitjes in de mest aangetroffen worden. Voorbeelden van deze middelen zijn amprolium en sulfonamiden.(ESBS4)
En je hebt de coccidio- ciede middelen: deze doden de coccidiën effectief. Naast het doden van de aanwezige coccidiën, hebben deze middelen ook nog een langdurige nawerking. Hierdoor kunnen er gedurende 4 weken geen infectie optreden. Voorbeelden van deze middelen zijn toltrazuril* (vb. Baycox) en clazuril (vb. Appertex). Enige nadeel is dat er bij het gebruik van de toltrazuril, een vormdaling kan voorkomen. Daarom wordt er aangeraden om dit niet tijdens de broed te gebruiken.

*toltrazuril is bij de dierenarts te bestellen.

Natuurlijke producten:

RopaBird Liquid Extra Forte

RopaBird Extra Forte (voorheen bekend als Liquid 10 %) is een 100 % natuurlijk voedingssupplement voor de grotere vogelsoorten en/of voor kwekers. Dit product is alleen verrijkt met essentiële oregano-olie, maar in een hoger concentraat (10% oregano) dan in de producten Digestive Oil of Digestive Liquid.

• Voor toevoeging aan het drinkwater
• Houdt vogels het hele jaar gezond bij wekelijks gebruik
• Essentiële oregano-olie (10 %) toegevoegd vanwege haar antibacteriële en schimmelwerende eigenschappen
• Geen bacteriële resistentie
• Geen bijwerkingen
• Minder gebruik van medicatie