Standaardeisen en Benamingen voor de Klassiek Gemelaniseerde Kanaries – Zwartserie

Inleiding

De Zwarte kanaries behoren tot de categorie van klassiek gemelaniseerde kanaries. Deze vogels vertonen een maximale uiting van eumelanine, wat resulteert in een lange, brede en ononderbroken bestreping op de rug en flanken. In dit verslag worden de verschillende variëteiten binnen de Zwarte beschreven, evenals de beoordelingscriteria voor het bepalen van de kwaliteit van de vogels.

Variëteiten binnen de Zwart serie

De Zwart kanaries zijn onderverdeeld in verschillende variëteiten, elk met hun eigen kenmerken:

 1. Zwart Geel Intensief
 2. Zwart Geel Schimmel
 3. Zwart Geel Mozaïek
 4. Zwart Geelivoor Intensief
 5. Zwart Geelivoor Schimmel
 6. Zwart Geelivoor Mozaïek
 7. Zwart Wit Dominant
 8. Zwart Wit
 9. Zwart Rood Intensief
 10. Zwart Rood Schimmel
 11. Zwart Rood Mozaïek
 12. Zwart Roodivoor Intensief
 13. Zwart Roodivoor Schimmel
 14. Zwart Roodivoor Mozaïek

Beoordelingscriteria

Bij het beoordelen van de Zwarte kanaries worden ze ingedeeld in verschillende categorieën op basis van hun uiting van zwart en het al dan niet aanwezig zijn van bruine phaeomelanine. Hier zijn de beoordelingscriteria:

 1. Excellent (29 punten)
  • De vogel vertoont een maximale uiting van zwart, vooral op de mantel en grote pennen.
  • Er is geen zichtbare bruine phaeomelanine aanwezig.
  • De rug- en flankbestreping zijn duidelijk, goed in lijn liggend, ononderbroken, lang en breed.
  • Bij de intensieve variant is de bestreping iets minder breed.
  • De snavel, poten en nagels zijn zwart.
 2. Goed (28-27 punten)
  • De vogel vertoont een goede uiting van zwart die volledig en uniform is.
  • Hoewel er lichte sporen van bruine phaeomelanine aanwezig kunnen zijn, overheerst het zwart.
  • De rug- en flank bestreping zijn aanwezig, maar mogelijk niet zo duidelijk als bij Excellent.
  • De snavel, poten en nagels zijn bijna zwart.
 3. Voldoende (26-24 punten)
  • De uiting van zwart is voldoende, maar er is ook aanwezigheid van bruin.
  • De rug bestreping is onregelmatig en kan te fijn, te breed of slecht in lijn liggen.
  • Enig melanine verlies aan het einde van de veren is toegestaan.
  • De snavel, poten en nagels zijn nauwelijks vrij licht, maar zijn nog steeds duidelijk van een vogel uit de Zwart serie.
 4. Onvoldoende (23-18 punten)
  • De uiting van zwart is slecht, en er is een overheersende aanwezigheid van bruin.
  • De rug bestreping is zeer onregelmatig, en er is geen flank bestreping of koptekening aanwezig.
  • Er is duidelijk melanine verlies aan het einde van de veren.
  • De snavel, poten en nagels zijn te licht.
  • De vogel neigt naar Agaat, wat ongewenst is in de Zwart serie.

Opmerking voor Mozaïekvarianten

Bij de Mozaïekvarianten is een witte onderbuik vereist. De flank bestreping en koptekening moeten aanwezig blijven om de typische kenmerken van de Zwarte kanaries te behouden.

Dit verslag geeft een gedetailleerd overzicht van de Zwarte kanaries, inclusief de variëteiten en de beoordelingscriteria. Het helpt fokkers en liefhebbers om de kwaliteit van hun vogels te beoordelen en te verbeteren volgens de vastgestelde standaardeisen.

(Let op: Deze informatie is gebaseerd op gegevens tot september 2021. Het kan nuttig zijn om recente updates van de standaardeisen te raadplegen voor eventuele wijzigingen na deze datum.)