Verslag – Standaardeisen en Benamingen voor de Agaatserie Kanaries

Inleiding

Dit verslag behandelt de standaardeisen en benamingen voor de Agaat kanaries, zoals vastgesteld door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V) in januari 2020. De Agaat kanaries zijn een speciale categorie, namelijk Zwarte met gereduceerde melanine. De poten, nagels en snavel van deze kanaries zijn zeer licht gemelaniseerd en éénkleurig. In dit verslag worden de verschillende variëteiten binnen de Agaat beschreven, samen met de beoordelingscriteria voor het bepalen van de kwaliteit van de vogels.

Agaatserie Kanaries en Variëteiten

De Agaat kanaries zijn Zwarte met gereduceerde melanine. De grondkleur bevat verdunde melanine zonder zichtbare phaeomelanine. De rug, flanken en kop van de vogels vertonen zwarte streepjes, fijn, kort en talrijk, die afsteken tegen een lichtgrijze ondergrond. Bij de mozaïekvarianten kunnen tussen de bestrepingen lichtgrijze kleuren worden waargenomen. De grote bevedering, vleugel- en staartpennen hebben een parelgrijze omzoming, wat duidt op een duidelijke verdunning van melanine.

Elke variëteit binnen de Agaat wordt gekenmerkt door specifieke eigenschappen:

 1. Agaat Geel Intensief
 2. Agaat Geel Schimmel
 3. Agaat Geel Mozaïek
 4. Agaat Geelivoor Intensief
 5. Agaat Geelivoor Schimmel
 6. Agaat Geelivoor Mozaïek
 7. Agaat Wit Dominant
 8. Agaat Wit
 9. Agaat Rood Intensief
 10. Agaat Rood Schimmel
 11. Agaat Rood Mozaïek
 12. Agaat Roodivoor Intensief
 13. Agaat Roodivoor Schimmel
 14. Agaat Roodivoor Mozaïek

Beoordelingscriteria

De Agaat kanaries worden beoordeeld aan de hand van specifieke beoordelingscriteria om de kwaliteit van de vogels te bepalen. Hier zijn de criteria voor elke categorie:

 1. Excellent (29 punten)
  • Er is geen zichtbare phaeomelanine aanwezig.
  • Er is een sterke concentratie van zwart in de bestreping.
  • De vleugel- en staartpennen hebben een parelgrijze omzoming.
  • De bestreping op de kop, de rug en in de flanken is fijn en onderbroken.
  • Er zijn duidelijk afgetekende baardstrepen aanwezig.
  • Er is een duidelijke wenkbrauwtekening met verdund melanine, vooral bij de intensieve variant.
  • De snavel, poten en nagels zijn zeer licht gemelaniseerd en éénkleurig.
 2. Goed (28-27 punten)
  • De bestreping op de kop, de rug en de flanken is van een goede zwarte tint.
  • Er is een duidelijke parelgrijze omzoming van de grote pennen.
  • Er zijn duidelijke baardstrepen aanwezig.
  • Er is een goede wenkbrauwtekening met licht gereduceerde melanine.
  • De snavel, poten en nagels zijn licht gemelaniseerd en éénkleurig.
 3. Voldoende (26-24 punten)
  • De bestreping op de kop, de rug en in de flanken is bovenmatig lang of breed.
  • Enige mate van melanineverlies aan het einde van de veren is toegestaan.
  • De flankbestreping ontbreekt mogelijk.
  • De baardstrepen zijn onduidelijk.
  • De kop is bijna éénkleurig gemelaniseerd.
  • Er is zichtbaar aanwezige phaeomelanine.
  • De snavel, poten en nagels zijn te donker.
 4. Onvoldoende
  • Het melaninebezit is te licht, waardoor de bestreping onregelmatig of onderbroken kan zijn.
  • Er is mogelijk opbleking in de flanken, wat duidt op een ongewenste verschuiving richting Isabel.
  • Aan het einde van de veren is melanineverlies zichtbaar.
  • De baardstrepen zijn afwezig.
  • De kop is volledig éénkleurig gemelaniseerd.
  • Er is overmatige aanwezigheid van phaeomelanine.
  • De snavel, poten en nagels zijn te donker.

Opmerkingen

De Agaat kanaries hebben een verminderde melanine-uiting en een licht gemelaniseerde snavel, poten en nagels. De bestreping is kenmerkend voor elke variëteit binnen de serie en varieert van kort en fijn tot iets breder en onderbroken. De aanwezigheid van phaeomelanine is ongewenst, en de kop vertoont een specifieke tekening met verdund melanine boven de snavel en wenkbrauwen.

Bovenstaand verslag geeft een uitgebreide beschrijving van de Agaat kanaries, inclusief de variëteiten en de gedetailleerde beoordelingscriteria. Dit verslag helpt fokkers en liefhebbers om de kwaliteit van hun vogels te beoordelen en te verbeteren volgens de vastgestelde standaardeisen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V).

(Let op: Deze informatie is gebaseerd op de standaardeisen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V) zoals van januari 2020. Het kan nuttig zijn om recente updates van de standaardeisen te raadplegen voor eventuele wijzigingen na deze datum.)