Vogels zijn de enige gewervelde dieren met veren. Vogels hebben, net als alle gewervelde dieren, een skelet.

Het is een skelet dat is ingericht op vliegen, een heel licht skelet dus.

Behalve dat een vogel een skelet heeft, heeft hij ook sterke spieren, nodig voor het starten, vliegen en landen.

Ademen doet een vogel niet door longen, maar door het hele lichaam. Veren zijn nodig om de temperatuur van vogels constant te kunnen houden.

Zangvogels

Zangvogels, of zoals men ze  vroeger noemde  , roestvogels (Passeriformes) zijn een grote orde van de moderne vogels (Aves). Ze vormen de soortenrijkste groep vogels, met zo’n 60% van alle soorten.[1]

De zangvogels zijn waarschijnlijk de jongste orde van de vogels en stammen uit het Oligoceen of misschien het Eoceen.

Zangvogels zijn bekende diermuzikanten. Zij onderscheiden zich op muzikaal gebied van andere vogels, door de ver ontwikkelde syrinx.

De zangvogels hebben zeven spieren om muziek te produceren.

DNA-onderzoek naar de taxonomie van de vogels laat zien dat de traditionele indeling van de orde door moleculair-genetisch onderzoek redelijk goed wordt ondersteund.

De eerste onderverdeling in:

Eigenlijke zangvogels (Oscines) en
Suboscines of schreeuwvogels
Deze eerste onderverdeling wordt bevestigd door DNA onderzoek.

Daarentegen blijken de naaste verwanten de papegaaiachtigen en wat verder de valken en de seriema’s te zijn.

Deze groepen zijn samen weer een onderdeel van een grotere groep die wel de ‘landvogels’ genoemd wordt.

Deze indeling verschilt wel sterk van de traditionele indeling van voor het tijdperk van het DNA-onderzoek.

Vinkachtigen (Fringillidae) zijn een familie van zangvogels waarbij de vinken, sijzen, haak- en kruisbekken en kanaries ingedeeld worden.

De familienaam is afgeleid van het woord fringilla, Latijn voor vink (F. coelebs), de meest algemene vertegenwoordiger van deze familie in Europa.

Het zijn meest vinken zijn zaad etende vogels met een korte, sterke snavel. Ze hebben een harde schedel en grote kaakspieren, die nodig zijn om de zeer harde zaden te kraken.

De mannetjes verschillen vaak van de vrouwtjes in uiterlijk.
De familie Fringillidae behoort tot de superfamilie Passeroidea.

Er zijn meer vogelsoorten die de naam vink dragen, maar niet tot de Fringillidae gerekend worden, zoals de darwinvinken (Thraupidae).

Verder is er de familie van prachtvinken (Estrildidae) waartoe veel kooivogels zoals de zebravink behoren.

De gorzen (Emberizidae) werden vroeger ook tot deze familie gerekend, maar vormen nu een aparte familie.

Al deze families behoren overigens wel tot dezelfde superfamilie Passeroidea.