STANDAARDEISEN BRUINOPAAL TOEGELICHT

De Bruinopaal is een intrigerende variatie in de wereld van vogelliefhebbers, en zoals bij elke kleurmutatie heeft ook deze vogel een specifieke set van standaardeisen die de kwaliteit en het uiterlijk beoordelen. Hier zijn de criteria die de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V) hanteert om de kwaliteit van de Bruinopaal te evalueren:

Algemene Beschrijving van de Bruinopaal

De Bruinopaal vertoont een uniek kleureffect door het volle bezit van de bruine melanine.

Deze pigmentatie resulteert in een bruine grijsblauwachtige bestreping op een ietwat helderdere gemelaniseerde grondkleur. De bestreping is lang, breed en ligt in lijn.

De poten, nagels en snavel van de Bruinopaal zijn bruinachtig van kleur en dragen bij aan het karakteristieke uiterlijk van deze variatie.

Variëteiten en Puntenverdeling

De beoordeling van de Bruinopaal omvat verschillende variëteiten en bijbehorende puntenverdeling om de kwaliteit en het niveau van melaninepigmentatie nauwkeurig te beoordelen:

 • Bruinopaal geel intensief
 • Bruinopaal geel schimmel
 • Bruinopaal geel mozaïek
 • Bruinopaal geelivoor intensief
 • Bruinopaal geelivoor schimmel
 • Bruinopaal geelivoor mozaïek
 • Bruinopaal wit dominant
 • Bruinopaal wit
 • Bruinopaal rood intensief
 • Bruinopaal rood schimmel
 • Bruinopaal rood mozaïek
 • Bruinopaal roodivoor intensief
 • Bruinopaal roodivoor schimmel
 • Bruinopaal roodivoor mozaïek

Beoordeling volgens de Standaardeisen

De Bruinopalen worden beoordeeld op basis van verschillende niveaus van kwaliteit, en hun punten worden verdeeld aan de hand van hoe goed ze aan de standaardeisen voldoen.

Hier zijn de criteria en puntenverdeling voor de beoordeling:

 • EXCELLENT (29 punten): De bestreping van de Bruinopaal is gelijk aan die van de klassieke Bruine, met een grijsblauwachtige tint op een licht gemelaniseerde ondergrond. De snavel, poten en nagels zijn bruinachtig van kleur.
 • GOED (28-27 punten): De Bruinopaal vertoont een goede grijsblauwachtig bruine tint en heeft nog steeds duidelijk zichtbare bestreping met een grijsblauwachtige uiting. De snavel, poten en nagels zijn bruinachtig.
 • VOLDOENDE (26-24 punten): De bruine tint van de Bruinopaal is voldoende om deze kleurslag te bepalen. De bestreping is nauwelijks waarneembaar en vertoont een gebrek aan het kenmerkende grijsblauwachtige effect. Er kan enig melanineverlies aan het einde van de veren zijn en de donkerdere onderkant van staart- en vleugelpennen kan vervagen.
 • ONVOLDOENDE (23-18 punten): De Bruinopaal vertoont een slechte bruine tint en de bestreping is afwezig of te minimaal met een gebrek aan het grijsblauwachtige effect.

Deze standaardeisen bieden een leidraad voor kwekers en liefhebbers om de kwaliteit van de Bruinopaal nauwkeurig te beoordelen en te verbeteren. Door zorgvuldige selectie en fokpraktijken kunnen kwekers bijdragen aan de ontwikkeling van gezonde en visueel aantrekkelijke Bruinopalen.