De NBvV (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers) houderijrichtlijn is een document dat is opgesteld met als doel richtlijnen en instructies te verschaffen aan liefhebbers van vogels die zich bezighouden met het hobbymatige en niet-commerciële houden van vogelsoorten. Deze richtlijn heeft als voornaamste doel om vogelhouders te voorzien van gedetailleerde informatie en instructies over de optimale praktijken voor het verzorgen en fokken van vogels, zodat de vogels in een gezonde en geschikte omgeving kunnen worden gehouden.

Doelstellingen van de NBvV houderijrichtlijn:

  1. Informeren van Vogelhouders: Het belangrijkste doel van de houderijrichtlijn is het verstrekken van uitgebreide informatie aan vogelhouders. Het document bevat kennis over diverse aspecten van het verzorgen en onderhouden van vogels, inclusief hun voeding, huisvesting, gezondheid, sociale behoeften, enzovoort. Door deze informatie te verstrekken, worden vogelhouders in staat gesteld weloverwogen beslissingen te nemen voor het welzijn van hun vogels.
  2. Aanmoedigen van “Best Practices”: De richtlijn streeft ernaar om vogelhouders aan te moedigen om de beste praktijken te volgen bij het verzorgen en fokken van hun vogels. Dit omvat het creëren van een geschikte leefomgeving die de natuurlijke behoeften van de vogels respecteert, evenals het volgen van gezondheids- en hygiënestandaarden om ziekten te voorkomen.
  3. Bevorderen van Verantwoord Fokken: Naast het verstrekken van informatie over de verzorging van vogels, bevat de richtlijn waarschijnlijk ook advies over verantwoord fokken. Dit omvat aspecten zoals het behoud van genetische diversiteit, het voorkomen van inteelt en genetische afwijkingen, en het waarborgen van de gezondheid van zowel ouderdieren als kuikens.

Handleiding voor het Gebruik van de Houderijrichtlijn:

  1. Studie van de Richtlijn: Vogelhouders moeten de houderijrichtlijn grondig bestuderen om vertrouwd te raken met de informatie en instructies die erin worden gegeven. Dit kan hen helpen om een solide basis van kennis op te bouwen over de verzorging en fokkerij van vogels.
  2. Implementatie van Informatie: Vogelhouders moeten de aanbevolen praktijken en richtlijnen toepassen bij het verzorgen van hun vogels. Dit omvat zaken zoals het verstrekken van de juiste voeding, het bieden van een geschikte huisvesting en het waarborgen van de gezondheid van de vogels door regelmatige veterinaire controles.
  3. Onderzoek en Leren: De richtlijn kan dienen als een startpunt, maar vogelhouders wordt aangeraden om continu te blijven leren en zich bewust te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vogelverzorging en -fokkerij. Dit kan worden bereikt door deel te nemen aan vogelverenigingen, workshops en het raadplegen van betrouwbare bronnen.
  4. Delen van Kennis: Vogelhouders wordt aangeraden om de opgedane kennis te delen met andere liefhebbers binnen de gemeenschap. Dit kan bijdragen aan het algemene welzijn van vogels door het bevorderen van bewustwording en goede praktijken.

Kortom, de NBvV houderijrichtlijn heeft als doel om vogelhouders te voorzien van waardevolle informatie en instructies om hun vogels onder optimale omstandigheden te houden en te verzorgen. Het nastreven van deze richtlijnen draagt bij aan het welzijn van de vogels en aan de groei van een verantwoordelijke en bewuste vogelliefhebbersgemeenschap.


Handboek
t.b.v. het gebruik van
de houderijrichtlijnen voor
kooi- en volièrevogels