STANDAARDEISEN ISABELOPAAL TOEGELICHT

De Isabelopaal is een unieke en boeiende kleurmutatie in de wereld van vogelliefhebbers. Hieronder volgen de criteria die de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V) hanteert om de kwaliteit en het uiterlijk van de Isabelopaal te beoordelen:

Algemene Beschrijving van de Isabelopaal

De opaalfactor heeft een sterke invloed op de melanine van de Isabel, waardoor de bestreping zichtbaar wordt. De bestreping heeft een zachte grijzige tint. Vooral de vleugel- en staartpennen vertonen een parelkleurige tint als gevolg van de verminderde melanine. Een Isabelopaal mag geen bruin phaeomelanine vertonen. De uitmonstering van de vogel moet licht parelgrijs zijn. De ogen van de Isabelopaal zijn roder* dan die van een klassieke Isabel. De snavel en nagels van de Isabelopaal zijn hoornkleurig, terwijl de poten vleeskleurig zijn.

Variëteiten en Puntenverdeling

De beoordeling van de Isabelopalen omvat verschillende variëteiten, elk met een eigen puntenverdeling die de kwaliteit en het niveau van melaninepigmentatie weerspiegelt:

 • Isabelopaal geel intensief
 • Isabelopaal geel schimmel
 • Isabelopaal geel mozaïek
 • Isabelopaal geelivoor intensief
 • Isabelopaal geelivoor schimmel
 • Isabelopaal geelivoor mozaïek
 • Isabelopaal wit dominant
 • Isabelopaal wit
 • Isabelopaal rood intensief
 • Isabelopaal rood schimmel
 • Isabelopaal rood mozaïek
 • Isabelopaal roodivoor intensief
 • Isabelopaal roodivoor schimmel
 • Isabelopaal roodivoor mozaïek

Beoordeling volgens de Standaardeisen

De Isabelopalen worden beoordeeld aan de hand van verschillende niveaus van kwaliteit, en hun punten worden verdeeld op basis van hoe goed ze aan de standaardeisen voldoen. Hier volgen de criteria en puntenverdeling voor de beoordeling:

 • EXCELLENT (29 punten): De melanine is sterk verminderd, waardoor de zichtbare bestreping duidelijk is. Het parelkleurige effect van melanine is vooral duidelijk zichtbaar in de vleugel- en staartpennen. De snavel en nagels zijn hoornkleurig, en de poten zijn vleeskleurig.
 • GOED (28-27 punten): Er is een goede reductie van de melanine, met name op de rug. De parelkleurige tint is nog steeds duidelijk zichtbaar in de vleugel- en staartpennen. De snavel en nagels zijn hoornkleurig, en de poten zijn vleeskleurig.
 • VOLDOENDE (26-24 punten): Er is een lichte aanwezigheid van phaeomelanine en de vogel is voldoende herkenbaar als de juiste kleurslag.
 • ONVOLDOENDE (23-18 punten): De vogel is onherkenbaar als Isabelopaal, met een overheersende bruine tint in de volledige bevedering.

Deze standaardeisen bieden kwekers en liefhebbers een leidraad om de kwaliteit van de Isabelopaal te beoordelen en te streven naar het verbeteren van deze unieke kleurmutatie.

*Het rood is in het nest iets lichter maar meestal is er een nauwelijks waarneembaar verschil.