De Betoverende Wereld van Mozaïek Kanaries: Een Meesterwerk van Genetica en Zorgvuldige Fokkerij

Inleiding

Ontstaan en Ontwikkeling

Het verhaal van de mozaïek kanarie begint met het kruisen van de Kapoetsensijs, een verwante vogelsoort. Rond het jaar 1942 begon dit avontuur in de wereld van de avicultuur. In de loop der jaren evolueerde de fokkerij met zorgvuldige selectie en gerichte paringen, gericht op het vastleggen en versterken van de gewenste eigenschappen. Deze selectieve fokpraktijken leidden tot het ontstaan van een geslachtsdimorfisme, waarbij mannelijke en vrouwelijke vogels duidelijke verschillen vertoonden.

Het mozaïekpatroon ontwikkelt zich door een omkering van de verdeling van lipochroom kleur in de veren. Door dit proces ontstonden witte veervelden aan de buitenkant van de veren, waardoor de unieke mozaïek tekening zichtbaar werd. Hoewel er in de beginjaren van de fokkerij enige fouten werden gemaakt, begon het echte succes van de mozaïek kanarie rond 1970. De ontdekking dat mozaïek vererving geslachtsgebonden was, maar ook beïnvloed werd door andere factoren, leidde tot verder onderzoek en verfijnde fokpraktijken.

Het Fascinerende Samenspel van Genetica

Het creëren van mozaïek tekeningen bij kanaries is een complex samenspel van genetische factoren. Het mozaïekpatroon kan alleen zichtbaar zijn bij vogels die geen intensieve factor bezitten. Dit betekent dat genetische combinaties met intensieve, dominant wit en recessief wit factoren het uiterlijk van het mozaïekpatroon kunnen beïnvloeden.

Binnen de wereld van de mozaïek kanaries zijn twee hoofdtypen ontstaan:

Type I (Mozaïekpop)

Dit type vertoont specifieke kleurkenmerken, voornamelijk in witte veervelden, zoals:

 • Koppatroon met scherpe oogstreeptjes en keelvlekken.
 • Duidelijk afgelijnde schoudervlekken.
 • Een bescheiden borstvlek.
 • Een gekleurd stuitkussen.

Type II (Mozaïekman)

Dit type onderscheidt zich door:

 • Een scherp afgelijnd masker rond de snavel en ogen.
 • Duidelijk afgelijnde schoudervlekken.
 • Een grotere borstvlek.
 • Een gekleurd stuitkussen.

Zowel Type I als Type II kunnen verschijnen in gele of rode lipochroom kleuren. De mozaïekfactor kan ook worden gecombineerd met de ivoorfactor, hoewel hier verschillende meningen over bestaan aangezien dit de lipochroom kleur minder tot zijn recht doen komen .

Zorgvuldige Fokkerij en Kweekaanwijzingen

Het succesvol fokken van mozaïek kanaries vereist een diepgaand begrip van genetica en zorgvuldige fokkerijpraktijken. Het is van essentieel belang om een nauwkeurige administratie bij te houden en fokparen zorgvuldig te selecteren. Hier zijn enkele belangrijke overwegingen en kweekaanwijzingen:

Stamverband

Fokparen worden meestal samengesteld in stamverband om genetische eigenschappen nauwkeurig te volgen.

Koppelingsopties en Resultaten

De kweekresultaten kunnen variëren op basis van verschillende koppelingen:

 • Mozaïek x mozaïek = 100% mozaïek
 • Niet-mozaïek x mozaïek = 50% split-mozaïek (mannen), 50% niet-mozaïek (poppen)
 • Mozaïek x niet-mozaïek = 50% split-mozaïek (mannen), 50% mozaïek (poppen)
 • Split-mozaïek x mozaïek = 25% split-mozaïek (mannen), 25% mozaïek (mannen), 25% mozaïek (poppen), 25% niet-mozaïek (poppen)

Kleurversterking

Bij roodfactorige mozaïeken moet kleurversterking geleidelijk worden geïntroduceerd, beginnend rond zes weken oud. Dit helpt het optimale kleurcontrast te bereiken. De hoeveelheid kleurstof moet vergelijkbaar zijn met andere roodfactorige kanaries. Let op dat overmatige kleurversterking kan leiden tot fouten in de verenkleur.

Mogelijke Uitdagingen en Fouten

Bij het fokken en ontwikkelen van mozaïek kanaries kunnen verschillende uitdagingen en fouten optreden die invloed kunnen hebben op de gewenste patronen en eigenschappen. Enkele van deze mogelijke problemen zijn:

Voor Mozaïekpoppen (Type I):

 1. Lipochroomkleur boven de snavel: Overmatige lipochroomkleur boven de snavel kan het gewenste koppatroon verstoren.
 2. Lipochroomkleur op het rugdek: Een verkeerde verdeling van lipochroomkleur op de rug kan afwijken van het gewenste patroon.
 3. Rode kleur rond de ogen: Het ontbreken van duidelijke oogstrepen kan afbreuk doen aan het karakteristieke koppatroon.
 4. Te grote en diepgekleurde borstvlek: Een te grote borstvlek kan het evenwicht van het patroon verstoren.
 5. Gekleurde vleugel- of staartpennen: Onjuiste kleurverdeling in vleugel- of staartpennen kan het gewenste patroon aantasten.
 6. Schoudertekening die te ver doorloopt: Een schoudertekening die buiten het gewenste gebied uitloopt, kan het patroon verstoren.

Voor Mozaïekmannen (Type II):

 1. Onderbroken masker: Een masker dat niet scherp is afgebakend of onderbroken is, kan het gewenste patroon vervormen.
 2. Borstvlek die aansluit op masker en flanken: Een borstvlek die niet duidelijk gescheiden is van het masker en de flanken, kan de symmetrie verstoren.
 3. Onvoldoende doorgekleurd stuitkussen: Een stuitkussen dat niet goed is doorgekleurd, kan afbreuk doen aan het achterste gedeelte van het patroon.
 4. Gebrek aan helderheid tussen rug- en schoudervlekken: Een gebrek aan duidelijke scheiding tussen rug- en schoudervlekken kan het patroon minder scherp maken.
 5. Schoudertekening die te ver doorloopt in vleugelpennen: Een schoudertekening die te ver doorloopt in de vleugelpennen kan het gewenste patroon verstoren.
 6. Lipochroomkleur die doorloopt tot in de staartpennen: Onjuiste verdeling van lipochroomkleur in de staartpennen kan het achterste deel van het patroon beïnvloeden.
 7. Asymmetrische mozaïektekening: Onbalans in de symmetrie van de tekening kan afleiden van het gewenste patroon.

Het begrijpen van deze mogelijke uitdagingen en fouten is van cruciaal belang voor fokkers om doelgericht te werken aan het verbeteren en behouden van de unieke mozaïekpatronen bij kanaries.