Verslag van de Standaardeisen en Benamingen voor de Isabel Kanaries

Inleiding

Dit verslag behandelt de standaardeisen en benamingen voor de Isabel kanaries, zoals vastgesteld door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V) in januari 2020. De Isabel kanaries zijn een speciale categorie van Bruine met gereduceerde melanine. In dit verslag worden de verschillende variëteiten binnen de Isabel beschreven, samen met de beoordelingscriteria voor het bepalen van de kwaliteit van de vogels.

Isabelserie Kanaries en Variëteiten

De Isabel kanaries zijn Bruine met gereduceerde melanine. De poten, nagels en snavel van deze kanaries zijn helder. De rug, flanken en kop van de vogels vertonen zacht bruinbeige streepjes die fijn, kort, talrijk en goed afgetekend zijn en die uitkomen tegen een zeer heldere beige grondkleur. De grondkleur bevat verdunde melanine zonder zichtbare phaeomelanine.

Binnen de Isabel zijn er verschillende variëteiten, elk met hun eigen kenmerken:

 1. Isabel Geel Intensief
 2. Isabel Geel Schimmel
 3. Isabel Geel Mozaïek
 4. Isabel Geelivoor Intensief
 5. Isabel Geelivoor Schimmel
 6. Isabel Geelivoor Mozaïek
 7. Isabel Wit Dominant
 8. Isabel Wit
 9. Isabel Rood Intensief
 10. Isabel Rood Schimmel
 11. Isabel Rood Mozaïek
 12. Isabel Roodivoor Intensief
 13. Isabel Roodivoor Schimmel
 14. Isabel Roodivoor Mozaïek

Beoordelingscriteria

De Isabel kanaries worden beoordeeld aan de hand van specifieke beoordelingscriteria om de kwaliteit van de vogels te bepalen. Hier zijn de criteria voor elke categorie:

 1. Excellent (29 punten)
  • De vogel vertoont een goed in lijn liggende, fijne, onderbroken zacht bruinbeige bestreping over de gehele mantel.
  • Er is geen zichtbare phaeomelanine aanwezig.
  • De melaninereductie is zeer goed.
  • De bestreping op de rug, kop en in de flanken is typisch en goed afgetekend.
 2. Goed (28-27 punten)
  • De vogel vertoont een goede melaninereductie.
  • De bestreping op de rug, kop en in de flanken is typisch, maar kan iets te donker of te flets zijn.
  • Er is een goede reductie van phaeomelanine.
  • Er is een licht verschil in kleurtint van de bestreping.
 3. Voldoende (26-24 punten)
  • Er is een gebrek aan melaninereductie, en er is aanwezigheid van phaeomelanine.
  • De bestreping op de rug, kop en in de flanken is te uitgesproken of te flets.
  • Enige mate van melanineverlies aan het einde van de veren is toegestaan.
  • Er is een verschil in kleurtint van de bestreping.
 4. Onvoldoende (23-18 punten)
  • Er is te weinig melaninereductie.
  • De bestreping is te hard of te flets.
  • Er is een overdreven aanwezigheid van phaeomelanine.
  • De kleurslag neigt naar Bruin of is te veel opgebleekt.
  • De flankbestreping ontbreekt.

Opmerkingen

De Isabel kanaries hebben een verminderde melanine-uiting en een heldere snavel, poten en nagels. De bestreping is kenmerkend voor elke variëteit binnen de serie en varieert van kort en fijn tot iets breder en onderbroken. De aanwezigheid van phaeomelanine is ongewenst. De kop vertoont een specifieke tekening met verdund melanine boven de snavel en wenkbrauwen.